•  

   

  Cynthia van der Waal

  Maak kennis met de dame achter S!B

  Ik schrijf teksten op de Cynthia manier. Dat betekent aanpakken,
  inleven en een daadwerkelijke meerwaarde leveren voor mijn opdrachtgevers.
  Dit vertaalt zich in teksten en communicatieoplossingen met een blijvend(!) resultaat.
  Sommigen noemen het ‘perfectionistisch’, zelf geef ik de voorkeur aan ‘gedreven’.

   

  Lees verder

...Schrijftips

SCHRIJFTIP: Effectief tekstschrijven voor voorlichters

HoeovertuigjedelezerIk bespreek een aantal praktische tips voor het schrijven van overtuigende teksten. Met name bedoeld voor voorlichters, adviseurs en coaches. Je begeleidt en stimuleert mensen om persoonlijke doelen te bereiken, op welk gebied dan ook. Op het werk, in het persoonlijke leven of op financieel gebied. In alle gevallen draait het uiteindelijk om het vertonen van ‘nieuw gedrag’. Om dit te bereiken moet je mensen voortdurend overtuigen.

 


Gedrag wordt kortweg bepaald door onze attitude ten opzichte van bepaalde objecten of gedragingen. Hierbij laten we ons leiden door de gedragsattitude – de evaluatie van consequenties van ons gedrag – en emoties. Daarnaast houden we rekening met de subjectieve norm: de motivatie om te voldoen aan wat anderen vinden. Het beïnvloeden van de attitude door middel van informatie overdacht noemen we overtuigen. 

'Nieuw gedrag'

Al in de eerste fase van het ‘contact’ speelt overtuigen een belangrijke rol. De lezer komt terecht op de website of leest een brochure. Het gewenste gedrag in dit geval kan zijn; het maken van een afspraak. Om dit te bereiken moet je:

• de aandacht van de lezer trekken
• zorgen dat de lezer jouw argumenten accepteert

Aandacht

Inhoud: balans tussen nieuwe en verrassende informatie
De inhoud en structuur van de tekst spelen hierbij een belangrijke rol. Het doel dat je als coach hebt, is de rode draad van je verhaal. Allereerst moet je met de tekst aandacht trekken van de doelgroep. Zorg ervoor dat je de juiste balans vindt tussen enerzijds nieuwe en verrassende informatie (‘Hé, dat is leuk om te lezen!’) en anderzijds herkenbare informatie (‘Dit stuk is bedoeld voor mij!’).

Structuur: probleem-oplossing / doel-middel
Gelet op structuur benoem je eerst de onwenselijke situatie (probleem) of nastrevenswaardige situatie (doel). Vervolgens bied je oplossingen voor het probleem en middelen om het doel te bereiken. Doe dit op zo’n manier, dat de lezer zich herkent in het verhaal. Hoe hoger de consequentiebetrokkenheid, hoe overtuigender de tekst. De relevantie van informatie kun je benadrukken door de lezer direct aan te spreken met ‘u’ of ‘jij’.
Het is hierbij tevens van belang, dat lezers zich een goed beeld kunnen vormen van de situatie. De verschillende inhoudselementen moeten daarom wel goed met elkaar samenhangen. Dit bereik je o.a. door het toevoegen van kopjes.

 

De juiste argumenten
Daarnaast moet je zorgen voor de juiste argumenten. Daarbij is het belangrijk, dat de lezer de moeite neemt om de argumenten zorgvuldig af te wegen. Dit kun je bereiken door de in je argumenten de volgende vragen te beantwoorden (Schellens & Verhoeven):
• Is het gegeven juist?
• Is de rechtvaardiging juist?
• Past de rechtvaardiging goed bij het gegeven en het standpunt?
• Is het standpunt op grond van de argumenten aanvaardbaar?
• Zijn er andere argumenten die het standpunt meer of minder aanvaardbaar maken?

 

Acceptatie

De (on)wenselijkheid van de gevolgen het (niet) doen
Vervolgens moet de lezer natuurlijk jouw argumenten accepteren. Dit doe je o.a. door de gevolgen te benoemen. Dit kan op twee manieren, je benoemt de wenselijke gevolgen van het doen:
‘Maak gebruik van budgetcoaching en kom uit de schulden.’
of de onwenselijke gevolgen van het niet doen:
‘Als u geen gebruik maakt van budgetcoaching, komt u niet uit de schulden.’
Uit diverse onderzoeken blijkt, dat naarmate de onwenselijkheid van de gevolgen toeneemt, de tekst overtuigender wordt.


Speel in op testimonia
Een andere manier voor acceptatie is het onderbouwen van de argumenten met (persoonlijke) verhalen en/of statistieken. Speel in op testimonia: de bekende getuige, de deskundige arts, de vrouw uit de straat etc. Laat cijfers zien van anderen die met succes gebruik hebben gemaakt van jouw advies.
Is de lezer overtuigd? Dan zal hij sneller geneigd zijn om het gewenste ‘nieuwe gedrag’ te vertonen. Een afspraak is dan snel gemaakt.